Unesite pristupne podatke

 
Facebook

PRIJAVA ZA ČASOPIS

    polja sa oznakom * su obavezna!
     
Pretplatnik:*  
ID, PDV ili JMBG broj:*  
Adresa:    
Ulica i broj:*  
Mjesto:*  
Opština:*  
     
Želim da se prijavim na sljedeća izdanja časopisa:
  printano izdanje
  elektronsko izdanje
     
Kontakti:
Telefon (fixni):*  
Telefon (mobitel):  
e-mail:*  

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri