Unesite pristupne podatke

 
Facebook

ODRŽAN 6. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ U TUZLI

 

 

FINconsult je dana, 11. i 12. maja 2018. godine, u Tuzli, na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra, BiH, održao 6. Međunarodni simpozij na temu; „SAVREMNE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO U KONTEKSTU REFORMSKIH PROCESA U BOSNI U HERCEGOVINI”.

 

Programski odbor 6. Međunarodnog simpozija u sastavu od 12 članova je odabrao i uvrstio u Zbornik radova 39 referata od 45 koliko je pristiglo za ovaj Simpozij.

 


Autori radova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore su prezentovali referate iz oblasti: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT sistema, EU standarda i regulative.

 

 

Na dvodnevnom Simpoziju recentni predavači i stručnjaci ponudili su i otvorili mnoštvo zanimljivih tema i kvalitetnih rasprava. Tokom dva dana Simpozija u 5 sesija, 30 predavača je prezentiratiralo svoje referate i podijelilo svoja profesionalna iskustva.

 

 

Na zatvaranju 6. Međunarodnog simpozija donijeti su zaključci i preporuke od kojih izdvajamo sljedeće:

 

-Finansijsko-računovodstvena profesija treba biti nezaobilazan partner u izboru i provedbi reformskih procesa u BiH iz oblasti finansija i računovodstva.

 

-Nauka i finansijsko-računovodstvena struka ukazuje na poželjan smjer reformskih zahvata. Međutim, konačno usvojeni propisi su rezultat političkih odluka.

 

Veliki broj pripadnika finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije je uzelo učešÄ‡e na ovom simpoziju, čime je potvrđen kvalitet i korisnost simpozija koje organizuje FINconsult.

 


U nastavku teksta možete pogledati prezentacije predavačĀa koji su uzeli učešÄ‡e na 6. Međunarodnom simpoziju; 

 

 

1. SAVREMENE FINANSIJE I FINANSIJSKA PISMENOST – USLOV OPSTANKA I RAZVOJA

Prof.dr. Adnan Rovčanin


 


2. FINANSIJSKI SISTEMI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U FUNKCIJI PODIZANJA KONKURENTNOSTI REGIONA

Prof.dr. Nenad Penezić, Prof.dr. Goran Anđelić

 


 3. INTERNA REVIZIJA KAO PODRŠKA KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU

Prof.dr. Boris Tušek

 


5. SAVREMENE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO U KONTEKSTU NOVIH MRS/MSFI I REFORMSKIH PROPISA U BOSNI I HERCEGOVINI

Doc.dr. Ismet Kalić

 


 6. AKTUELNOSTI U BANKARSKOM SEKTORU FBIH SA OSVRTOM NA NOVI REGULATORNI OKVIR

Doc.dr.Dubravka Bošnjak

 


 7. REFORMA SISTEMA DIREKTNIH POREZA I POREZNE UPRAVE FBiH

Mr.sc. Šerif Isović,

 


8. PRIMJERI PROCJENE UTICAJA PROPISA I REDUKCIJE ADMINISTRATIVNIH BARIJERA U BIH

Prof. dr. Veljko Trivun10.  IMPLIKACIJE KORUPCIJE NA FINANSIJSKI SISTEM

Prof.dr. Kadrija Hodžić, Prof.dr. Željko Rička

 


11.  MSFI 16 - NAJAM I NJEGOV UTICAJ NA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE U BIH

Prof.dr. SenŠ°dŠ° KurtŠ°nović, Mr.sc. Ismet Đuzelić, Dženita Golub, bacc.oec.

 

 

13.  DJELATNOST OSIGURANJA U KONTEKSTU REFORMSKIH PROCESA U BiH

Mr.sc. Advija Alihodžić

 


14.  ULOGA POREZNIH ADMINISTRACIJA U FUNKCIJI RAZVOJA PRIVREDE BIH

Mr.sc. Šerif Isović, Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

 


15.  KREATIVNO RAČUNOVODSTVO I PRIJEVARE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Doc.dr.. Jozo Piljić

 

 

16.  GRANICE OPOREZIVANJA KAO DETERMINANTE U REFORMI PORESKOG SISTEMA

Dr.sc. Ševal Alić


17.  POJAM, ZNAČAJ, POTREBA I ISTRAŽIVANJE PRIMJENE POSLOVNE FORENZIKE I FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U BIH - RS

Dr.sc. Gordana Lazović

 


19.  EKSTERNA REVIZIJA U KONTEKSTU IZMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE I NJIHOV UTICAJ NA KVALITET REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sabina Tanović, dipl.oec.

 


20.  PRIMJENA COSO MODELA U INTERNOJ REVIZIJI JAVNIH NABAVKI

Prof.dr. Željko Rička, Mr.sc. Anita Šadić

 


21.  FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO KAO INSTRUMENT OTKRIVANJA PRIVREDNO-KRIMINALNIH I DRUGIH NEDOPUSTIVIH RADNJI

Mr.sc. Mirsada Murtić

 

22.  JAVNE NABAVKE U BOSNI I HERCEGOVINI - STANJE I PERSPEKTIVE

Mr.sc. Brankica Šarić

 


23.  ODRŽIVOST JAVNOG SEKTORA KROZ PRISTUP REVIZIJE POSLOVANJA

Dr.sc. Vesna Bogičević

 


24.  OGRANIČENJA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE KOD IZVJEŠTAVANJA JAVNOG SEKTORA U BIH, PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA- IZDATAKA

Nekir Suljagić, dipl.oec,


25.  REFORMA VANBUDŽETSKIH FONDOVA U FBiH

Mirsad Hodžić dipl.oec., Almira Hurić, dipl.oec.

 

 

26.  RAZVOJ INOVACIJA PROIZVODA POD UTICAJEM INTRAPODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA

Prof.dr. Adil Kurtić, profesor Emeritus, Dr.sc. Muzafer Brigić

 


27.  PRIMJENA SAVREMENIH IT SISTEMA U RAČUNOVODSTVU

Mr. sc. Edin Glogić, Prof.dr. SenŠ°dŠ° KurtŠ°nović,

 


28.  BUDŽETIRANJE I IZVJEŠTAVANJE CENTARA ODGOVORNOSTI

Prof.dr. Selma Novalija Islambegović, Mr.sc. Sabina Fejzić


29.  JAVNI DUG, UTICAJ I MOGUĆI EFEKTI JAVNOG DUGA NA EKONOMSKI RAZVOJ

Malik Ikanović, MA menadžmenta


30.  OBRAZOVANJE I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTENA I MENADŽERSKA PROFESIJA U SRBIJI - ODNOS VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA SPRAM POTREBA TRŽIŠTA RADA I PRIVREDE

Mr.sc. Bojana Ostojić

 

SAŽETI IZVJEŠTAJI, ZAKLJUČCI I PORUKE 6. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA OVDJE

 

 

 


<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri