Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SEMINARI KPE

 

 

 

 

FINconsult ─çe odr┼żati 3. ciklus seminara u 2018. u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-ra─Źunovodstvene profesije u BiH od 20.-28. juna 2018. godine u šest bh. gradova:

 • Tuzla, 20. 06. 2018. (srijeda),  Visoka škola za finansije i ra─Źunovodstvo FINra
 • Tešanj-Jelah, 21. 06. 2018. (─Źetvrtak), hotel AA Jelah
 • Gra─Źanica, 22. 06. 2018. (petak), sala za sjednice, zgrada op─çine Gra─Źanica
 • Sarajevo, 26. 06. 2018. (utorak), hotel Grand
 • Grada─Źac, 27. 06. 2018.  (srijeda),  hotel Banja Ilid┼ża
 • Br─Źko, 28.06.2018. (─Źetvrtak), hotel Jelena

Tema seminara: „Polugodišnji obra─Źun u 2018., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, aktuelne izmjene propisa o porezima i doprinosima, kao i drugih propisa“.

 

Cilj seminara: Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina o sa─Źinjavanju polugodišnjeg obra─Źuna u 2018., uz primjenu novih MSFI,  primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, te upoznavanje sa aktuelnim izmjenama i primjenom poreznih i drugih propisa.

 

Po─Źetak seminara u 10 sati (prijem knji┼żica i podjela materijala od 9 sati)

 

 

PROGRAM SEMINARA


1. Polugodišnji obra─Źun u 2018. godini -  sa─Źinjavanje finansijskih i drugih izvještaja za period 01.01.-30.06.2018., u kontekstu novih MSFI 9  i  MSFI 15.

 • Specifi─Źnosti polugodišnjeg obra─Źuna u 2018. godini
 • Ko je obavezan sa─Źiniti polugodišnji obra─Źun u 2018. godini
 • Obaveza sa─Źinjavanja i predaje periodi─Źnih izvještaja za bud┼żetske korisnike u 2018.
 • Zašto je potrebno sa─Źiniti polugodišnji obra─Źun u 2018. i kad ne postoji zakonska obaveza za njegovo sa─Źinjavanje
 • Obra─Źun i prijava posebnih naknada i ─Źlanarina u 2018.
 • Primjena novih MSFI 9 i MSFI 15 od 1.1.2018. i njihov uticaj na finansijsko izvještavanje. 

Predava─Ź: Doc.dr. Ismet Kali─ç


2. Primjena propisa o porezu na dohodak, porezu na dobit,  finansijskom poslovanju, kao i drugih relevantnih propisa,  sa aspekta inspekcijskog nadzora

 • Zakon o porezu na dohodak - oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti („koristi“ )
 • Da li se finansiranje magistarskog/doktorskog studija tretira kao oporeziva „korist” uposlenika, tj. da li je li─Źna korist ili poslovni interes?
 • Kako se tretira gotovina podignuta biznis karticom ili pla─çenje tom karticom?
 • Inspekcijski nadzor nad primjenom Uredbe o uslovima i na─Źinu pla─çanja gotovim novcem
 • Postupanje PU prilikom inspekcijskog nadzora blagajne
 • Da li se utvr─Ĺeni manjak robe tretira kao „korist“ za uposlenika?
 • Kako utvrditi „korist” u slu─Źaju beskamatnog kreditiranja zaposlenika?
 • Kakav je porezni tretman oprosta pozajmice zaposleniku?
 • Korištenje slu┼żbenog automobila u privatne svrhe
 • Slu┼żbena putovanja (dokumentacija i isplata)
 • Kakav je porezni tretman upotrebe vlastitog automobila zaposlenika u poslovne svrhe (slu┼żbena putovanja)?
 • Samostalni vs nesamostalni rad  -  ugovor o radu vs ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, klju─Źne odredbe ugovornih odnosa
 • Porez po odbitku, specifi─Źni primjeri obra─Źuna poreza po odbitku
 • Isplate iz dobiti i ograni─Źenja kod davanja pozajmica ili prijenosa imovine
 • Transferne cijene i Izvještaj o transfernim cijenama
 • Me─Ĺuentitetski zaposlenici i nedoumice kod zapošljavanja i obra─Źuna
 • Obaveza prijave radnika na poslovnu jedinicu i obaveza registracije poslovne jedinice kod PU FBIH
 • Nejasno─çe, nedoumice i dileme u prakti─Źnoj primjeni zakona
 • Naj─Źeš─çe greške i propusti utvr─Ĺeni inspekcijskim kontrolama, kroz primjere

Predava─Źi:

-Irma Borovac,  Porezna uprava FBiH, Sarajevo

-Mr.sc. Fikret Hasanovi─ç, Porezna uprava FBiH,


3.  Izmjene  poreznih i drugih relevantnih propisa i njihova primjena

 • Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

- koja su to dva nova obrazca za  izvještavanje o porezu na dohodak;

- dopune kojima se pojašnjavaju ranije izvršene izmjene Zakona, a koje se odnose na  poreznu osnovicu;

-15%, umjesto 20% od prosje─Źne cijene naftnih derivata za obra─Źun koristi od upotrebe slu┼żbenog vozila u private svrhe;

- jesu li sada jubilarne nagrade oporezive;

- obaveza pla─çanja akontacije poreza na dohodak ostvarenog neposredno u inostranstvu obavljanjem povremenih samostalnih djelatnosti, 10% na ukupnu naknadu;

- rok za dostavljanje AMS-1035 obrazca Poreznoj upravi;

- obaveza pla─çanja akontacije poreza na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda koji nisu navedeni u ─Źlanu 5. Zakona ili su ispla─çeni iznad iznosa iz ─Źlana 6. Zakona;

- rok za dostavljanje APR-1036 obrazca Poreznoj upravi;

- za šta se mo┼że isplatiti u gotovini do 100,00 KM dnevno od jednog isplatioca.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

- u ─Źemu se ogledaju izmjene i dopune Zakona;

- šta omogu─çavaju nove izmjene Zakona;

- koje kamate se otpisuju po slu┼żbenoj du┼żnosti;

- otpisuju li se i kamate na dug nastao nakon „kriti─Źnog momenta”;

- otpisuju li se troškovi prinudne naplate;

- koji je pravi momenat za podnošenja zahtjeva o otpisu kamata i do kada se mogu podnositi

- zahtjevi za otpis kamata;

- sporazum o odgo─Ĺenom pla─çanju poreznog duga i otpis kamata;

- druga pitanja glede primjene Zakona.

 • Ostale izmjene propisa

-  Prijedlog novog  Zakona o porezu na dohodak

-  Prijedlog novog  Zakona o doprinosima


Predava─Ź:  Mr. sc. Fikret Hasanovi─ç, Porezna uprava FBiH


4. Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o na─Źinu obra─Źuna i uplate doprinosa


- produ┼żena pogodnost za rudnike uglja, tekstilce, ko┼żarsku industriju, industriju obu─çe i   niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata glede osnovice za obra─Źun doprinosa;

- kako se utvr─Ĺuje osnovica za obra─Źun doprinosa;

- do koje visine ispla─çene pla─çe se primjenjuje ova pogodnost:

- do kada ─çe se primjenjivati ova pogodnost.


5. Primjena, nejasno─çe i dileme u primjeni novog Zakona o PIO/MIO – prakti─Źni primjeri


Predava─Ź: Almira Huri─ç, OR


6 . Primjena propisa o porezu na dohodak , porezu na dobit,  kao i drugih relevantnih propisa u Br─Źko distriktu BiH,  sa aspekta inspekcijskog nadzora (seminar u Br─Źkom)   

                                         

- Primjena Zakona o ra─Źunovodstvu i reviziji

- Primjena Zakona o platnim transakcijama

- Primjena propisa iz oblasti direktnih poreza i drugih relevantnih propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora

- Nejasno─çe, nedoumice i dileme u primjeni propisa

- Naj─Źeš─çe greške i propusti utvr─Ĺeni inspekcijskim kontrolama, kroz primjere


Predava─Ź: Mr.sc.Asmir Mujanovi─ç, OR, Poreska uprava Br─Źko distrikta BiH


7. Specifi─Źnosti revizije javne uprave,  institucija i javnih preduze─ça u  Br─Źko distriktu BiH (seminar u Br─Źkom)


Predava─Ź: Nekir Suljagi─ç, OR, Ured za reviziju institucija Br─Źko distrikata BiH 


8.   Pitanja, odgovori i diskusija


U cijenu je ura─Źunato:


1. Priru─Źnik: „Polugodišnji obra─Źun u 2018., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, aktuelne izmjene propisa o porezima i doprinosima, kao i drugih relevantnih propisa“.

2. Pribor za  pisanje


Naknada (sa uklju─Źenim PDV-om):

 • 90 KM pretplatnike ─Źasopisa "Poslovni konsultant“ i za u─Źesnike koji su bili na prethodnom seminaru FINconsult-a (mart 2018.), sa materijalom
 • 110 KM za ostale u─Źesnike sa materijalom
 • 80 KM za u─Źesnike bez materijala

 

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, ra─Źun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, ra─Źun broj: 1941160349501128
 • Sberbank BH, ra─Źun broj: 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. Mostar, ra─Źun broj: 3384402215365974
 • ili u gotovini pred po─Źetak seminara  

 

 

AFISHU O 3. CIKLUSU SEMINARA KPE MO┼ŻETE POGLEDATI OVDJE


___________________________________________________________________________________________________

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri