Unesite pristupne podatke

 
Facebook

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

 

 

U TOKU JE UPIS NA  26. CIKLUS EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

FINconsult će provesti 26. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu i Tuzli od novembra 2016. do januara 2017. godine. Rok za dostavljanje prijava je 30.10.2016. godine. 

Prijave su u toku... (za više informacija kliknite ovdje).

Više »

FINra-JAVNI KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNO ZVANJE PROFESOR NA PREDMETU „OSNOVE EKONOMIJE“

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Sl. Novine TK br. 7/16,10/16), člana 115. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 38-2-7/16, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje: JAVNI KONKURS za izbor u nastavno zvanje profesor na predmetu „Osnove ekonomije“. Za više informacija kliknite ovdje.

Više »

FINra - KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA; DIPLOMIRANI PRAVNIK I DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Na osnovu člana 107. Statuta Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra raspisuje KONKURS za prijem radnika;

1. Diplomirani pravnik/Bachelor prava – 1 izvršilac i

2. Diplomirani ekonomista/Bachelor ekonomije – 2 izvršioca. Za više informacija kliknite ovdje.

Više »

AKTUELNO IZDANJE NAUČNO-STRUČNOG ČASOPISA


U izdavaštvu edukativno-konsultantske kuće FINconsult, izašao je novi, 60. broj međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa "Poslovni konsultant". Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 63-3/15, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. PRETPLATE SU U TOKU ... Za više informacija kliknite ovdje.
Više »

KPE

 

 

FINconsult je održao u periodu od 27.09 do 04.10.2016. godine4. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH na temu: Finansijsko-računovodstveno poslovanje po novim propisima, novi pravilnici o porezu na dobit i transfernim cijenama i ostali relevantni propisi, u 5. bh gradova; Tuzli, Sarajevu, Jelahu-Tešnju, Brčkom i Gračanici (Za više informacija kliknite ovdje)

 

GODIŠNJI PLAN KPE za 2016. godinu, možete pogledati ovdje

Više »

EDUKACIJA ZA CR

 

 

U TOKU JE 20. CIKLUS EDUKACIJE ZA CR

 

U toku je 20. jubilarni ciklus edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, certificirani računovođa (CR) u Tuzli, Sarajevu i Bihaću. Prijave su u toku... (za više informacija kliknite ovdje)

Više »

FINCONSULT ODRŽAO SEMINAR KPE RAČUNOVOĐA I REVIZORA

 

FINconsult je u amfiteatru Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održao 4. ovogodišnji  ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, na temu: "FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE PO NOVIM PROPISIMA, NOVI PRAVILNICI O POREZU NA DOBIT I TRANSFERNIM CIJENAMA I OSTALI RELEVANTNI PROPISI". (Za više informacija kliknite ovdje)

Više »

VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO - FINra

 

PRIJAVE ZA UPIS U AKADEMSKU 2016/2017. SU U TOKU

 

Osnivač Visoke škole za finansije i računovodstvo - FINra, je edukativno - konsultanska kuća FINconsult. FINconsult ima 12 godina uspješnog rada i iskustva na edukacijama finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Prijave za upis su u toku na www.finra.ba  Više informacija ovdje


 

POSTANITE VRHUNSKI RAČUNOVOĐA I STRUČNJAK ZA FINANSIJE: 16 RAZLOGA ZAŠTO UPISATI VISOKU ŠKOLU ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra U TUZLI

 

Više »

FINRA OTVORILA SVOJA VRATA POLAZNICIMA EDUKACIJE ZA CR U TUZLI

 

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli je otvorila svoja vrata i prije početka akademske godine, a razlog je početak edukacije za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH za sticanje zvanja Certificirani računovođa. (Za više informacija kliknite ovdje)

 

Više »

U TUZLI OTVORENA VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra


Dana, 14.07.2016. godine u Tuzli svečano je otvorena Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra. Riječ je o  jedinstvenom četverogodišnjem studijskom programu, koji čini spoj teorije i praktičnih  znanja i vještina. Više informacija ovdje.

Više »

SIMPOZIJ

 

 

ODRŽAN 4. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ


Edukativno-konsultantska kuća FINconsult je dana, 28. i 29. aprila 2016. godine, u hotelu „Reumal“ u Fojnici, održala  4. Međunarodni simpozij na temu: "Uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja bh. privrede" (za više informacija kliknite ovdje

 


Više »

PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

 

ODRŽANA PROMOCIJA 50. IZDANJA ČASOPISA POSLOVNI KONSULTANT

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult održala je Promociju 50. izdanja  međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant u Tuzli i Sarajevu. Za više informacija kliknite ovdje. 

Više »

Prijave na edukacije

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri